CLICK HERE FOR THE ENGLISH SITE
VanWillem - Visie op strategisch, tactisch en operationeel management
VanWillem - Visie op strategisch, tactisch en operationeel management

Visie op strategisch, tactisch en operationeel management

De wereld van de gezondheidszorg om ons heen verandert in hoger tempo en ingrijpender dan ooit. Aanpassingen in wetgeving en vergoedingen zijn dagelijkse kost. Het bedrijf dat direct klantgericht op deze veranderingen weet te reageren, zal succesvol kunnen vernieuwen en niet hoeven af te vallen in de markt. Aan het management de uitdaging om een visie te ontwikkelen en deze in effectieve veranderprocessen om te zetten.

VanWillem adviseert mensen en organisaties in beweging. Bij het definiren van het probleem, het analyseren van de oorzaak, het vinden van de oplossing.

VanWillem implementeert strategische vernieuwingen op het gebied van bestuur, organisatie, communicatie en marketing. Hierbij wordt de consument/patint centraal gesteld om tot innovatieve aanpassingen te komen.
WILLEM VAN VUGT
Herengracht 359   1016 BA AMSTERDAM • TEL. 06 14 69 85 84 • INFO@VANWILLEM.NL